Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Jeżeli żadne z poniższych rozwiązań nie dotyczy problemu, z jakim masz do czynienia, skontaktuj się z nami: biuro@invipay.com.

 Bład HTTP 500 lub wyjątek NotFoundException

Objawy:

  • Przy wywołaniu dowolnej metody API, za pomocą protokołu REST, otrzymuję błąd HTTP 500 lub wyjątek NotFoundException.

Możliwe przyczyny:

 Serwis zwraca informację, o błędnym kluczu API i/lub podpisie

Objawy:

  • Przy wywołaniu dowolnej metody API, otrzymuję komunikat, o błędnym kluczu API
  • Przy wywołaniu dowolnej metody API, otrzymuję komunikat, o błędnym podpisie

Możliwe przyczyny:

  • Używasz kluczy odwrotnie (publicznego do podpisu, prywatny przesyłasz)
  • Używasz kluczy ze środowiska demonstracyjnego, a komunikujesz się z produkcyjnym lub odwrotnie
  • Klucze posiadają białe znaki na końcu i/lub początku - upewnij się, że takich nie ma (np. przepuszczając klucze przez funkcję trim)
  • Podczas zapisywania podpisu do wersji heksadecymalnej używasz wielkich liter - wymagane są małe np. poprawna postać: c8e3c92b9b1f483e852b9700a0392359697e814ce682a4b3766c3161d942d530, błędna: C8E3C92B9B1F483E852B9700A0392359697E814CE682A4B3766C3161D942D530
  • Błędnie wysyłasz nagłówek HTTP lub nie wysyłasz go wcale
 Otrzymuję komunikat o błędzie lub wyjątek (exception)

Objawy:

  • Mój kod przerywa działanie i otrzymuję informację o wyjątku (exception)
  • W oknie przeglądarki pojawia się informacja o błędzie lub wyjątku (exception)

Możliwe przyczyny znajdziesz w dokumentacji konkretnego wyjątku: