Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Tip

Jeżeli żadne z poniższych rozwiązań nie dotyczy problemu, z jakim masz do czynienia, skontaktuj się z nami: helpdesk@invipay biuro@invipay.com.

Expand
titleBład HTTP 500 lub wyjątek NotFoundException

Objawy:

  • Przy wywołaniu dowolnej metody API, za pomocą protokołu REST, otrzymuję błąd HTTP 500 lub wyjątek NotFoundException.

Możliwe przyczyny:

...