Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

W celu ułatwienia integracji z usługami inviPay.com udostępniliśmy specjalne środowisko testowe, możliwie wiernie odwzorowujące środowisko produkcyjne.

Adres serwisu testowego

Jak uzyskać dostęp do środowiska testowego? 

Środowisko testowe jest ogólnodostępne i działa niezależnie od środowiska produkcyjnego. Konto w środowisku testowym należy założyć samodzielnie, przechodząc normalny proces rejestracji (przy użyciu własnego numeru NIP). Jedyną różnicą jest fakt, że w trakcie rejestracji nie jest wymagany przelew weryfikacyjny. Przez bramkę płatności należy przejść, ale ona również jest przełączona w tryb demonstracyjny, gdzie wystarczy kliknąć odpowiednie przyciski w celu zasymulowania faktu dokonania przelewu.

Aktywacja profilu sprzedawcy

W chwili obecnej środowisko demonstracyjne wymaga aktywacji profilu sprzedawcy, tak samo jak środowisko produkcyjne. Jeżeli, do Twojej integracji, wymagany jest profil sprzedawcy, wyślij nam prośbę o jego aktywację, za pomocą naszego systemu zgłoszeń lub wysyłając e-mail na adres biuro@invipay.com.

Predefiniowane konto demonstracyjne

Dla Twojej wygody przygotowaliśmy również predefiniowane konta demonstracyjne, w pełni aktywowane, z których możesz skorzystać bez potrzeby dodatkowej rejestracji. Miej jednak na uwadze fakt, że są to konta współdzielone z innymi użytkownikami, a więc będziesz dodatkowo widzieć ich transakcje, a oni Twoje. Przy większych integracjach zalecamy założenie prywatnego konta demonstracyjnego.

Predefiniowane konta demonstracyjne


Login: user_X@aero (gdzie X to liczba od 2 do 200 np. user_150@aero, user_43@aero itd.)
Hasło: admin

Na co zwrócić uwagę?

Adresy URL

Adresy do poszczególnych punktów dostępowych API różnią się początkową ścieżką:

Dalsza część adresu jest już wspólna i składa się z nazwy protokołu (rest/ lub soap/), a dalej (w przypadku protokołu REST) następują już ścieżki do konkretnych serwisów. W dokumentacji każdego punktu dostępowego API podane zostały właściwe pełne ścieżki dla obu środowisk i obu protokołów.

Klucze dostępowe

Ponieważ konto produkcyjne jest całkowicie odrębne od konta demonstracyjnego, również klucze dostępowe API nie są wspólne. W obu środowiskach każde konto otrzymuje dwa unikalne klucze i, zależnie od tego czy komunikacja jest skierowana do serwera produkcyjnego czy demonstracyjnego, należy wybrać odpowiedni ich zestaw. 

Klucze API na swoim koncie w serwisie demonstracyjnym znajdziesz w tym samym miejscu, co w przypadku usługi produkcyjnej - w ustawieniach konta, w zakładce integracje.

Porada

Dobrą praktyką jest stworzenie w kodzie stałych zawierających ścieżki do obu środowisk, oraz funkcji formującej docelowy adres URL, zależnie od konfiguracji Twojego systemu. Również dobieranie kluczy API zalecamy rozwiązać w analogiczny sposób.

 Kliknij, aby zobaczyć przykład
public class InviPayIntegration
{
	private const string ProductionApiKey = "InviPayApiKey";
	private const string DemoApiKey = "DemoInviPayApiKey";
	private const string ProductionSignatureApiKey = "InviPaySignatureApiKey";
	private const string DemoSignatureApiKey = "DemoInviPaySignatureApiKey";
	private static readonly Uri ProductionAddress = new Uri("https://api.invipay.com/api/rest/");
	private static readonly Uri DemoAddress = new Uri("http://demo.invipay.com/services/api/rest/");
 
	protected bool IsProductionMode { get; private set; }
 
	public InviPayIntegration(bool productionMode = true)
	{
	    this.IsProductionMode = productionMode;
	}
 
	protected Uri GetActionUrl(string service, string action)
	{
	    UriBuilder builder = new UriBuilder(IsProductionMode ? ProductionAddress : DemoAddress);
	    builder.Path += service + "/" + action;
	    return builder.Uri;
	}
 
	protected Tuple<SecureString, SecureString> GetApiKeys()
	{
		// Pobierz klucze z zabezpieczonego źródła danych
		SecureString publicApiKey = ProtectedStorage.GetItem(IsProductionMode ? ProductionApiKey : DemoApiKey);
		SecureString privateApiKey = ProtectedStorage.GetItem(IsProductionMode ? ProductionSignatureApiKey : DemoSignatureApiKey);
		return new Tuple<SecureString, SecureString>(publicApiKey, privateApiKey);
	}
 
	public Result CallActionX(Request data)
	{
		Uri targetUri = GetActionUrl("serviceY", "actionY");
		Tuple<SecureString, SecureString> keys = GetApiKeys();

		// Wykonaj zapytanie do API inviPay
	}
}

Protokół SSL

Środowisko testowe, w odróżnieniu od produkcyjnego, działa zarówno na połączeniach HTTP jak i szyfrowanych, przy użyciu SSL, HTTPS. Dzięki temu developerzy mają możliwość prostego śledzenia ramek danych, przesyłanych między systemami. Należy jednak pamiętać, że środowisko produkcyjne nie umożliwia komunikacji bez szyfrowania SSL!

Kody autoryzacyjne SMS

Środowisko testowe nie wysyła kodów autoryzacyjnych, w postaci wiadomości SMS. Tam, gdzie taki kod jest wymagany, należy użyć stałego kodu 1111.

Gdzie uzyskać pomoc?

Jeżeli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami używając systemu zgłoszeń lub wysyłając e-mail na adres biuro@invipay.com

 

  • No labels